Coming soon

Cours information
Karma Pairó
kpeiro@gmail.com
Xaquín Veira
xocasgv@gmail.com

Enrolment information
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
Parc Científic i Tecnològic de la UdG | Centre d'Empreses Giroemprèn
Pic de Peguera, 11 | 17003 Girona
Tel. 972 210 299
E-mail: info.fundacioif@udg.edu

Contact

  data protection policy

carregantThe form is being sent, one moment please ...
eventis